شروع یادگیری پایتون: اهمیت برنامه‌نویسی و تجربه شخصی من

شروع یادگیری پایتون

شروع یادگیری پایتون برای من چند سال پیش آغاز شد. اون زمان، وقتی تازه شروع به یادگیری مباحث pentest کرده بودم، فهمیدم برای ادامه کار، نیازمند یادگیری پایتون هستم. اما هر منبع آموزشی که شروع کردم، با مطالب تئوری -هرچند لازم و ضروری ولی بیش از حد پیچیده و حوصله سر بر- مواجه شدم و … ادامه